Motorsyklist omkom i trafikkulykke

Alle nødetater rykket ut. Foto: Terje Dybvik