Hissig hotellgjest ville «slå ned folk». Ble lagt i bakken av vekter

foto