foto
– Reinsalleen blir gang- og sykkelsti, sier Terje Kornberg. Foto: Snorre Berg

Varsler stengte veier og tung trafikk: – Vi anbefaler folk å kjøre en annen vei