Må oppheve tillatelse: Mangler avtaler med grunneiere for nye scooterløyper