Den siste sauen ble funnet lørdag i lia 100 til 150 meter over bebyggelsen på Bergmyran i Skaugdalen.

- Det er et område oppe i lia som er inngjerdet med sau inni. Her har bjørnen vært inne i inngjerdingen og drept én sau, sier rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn Leif Arne Jåma.

Usikkert mønster

Fylkesmannen i Trøndelag innvilget fellingstillatelse på bjørn sent fredag kveld. Lørdag morgen dro et jaktlag fra Rissa og Verran ut.

To bjørnejegere i vilter Fosen-natur tidlig lørdag ettermiddag. Foto: Alexander Killingberg

Det store spørsmålet er hvor bjørnen befinner seg nå. Onsdag ble en drept sau funnet ved Grønlia på grensa mellom Verran og Åfjord kommune. Denne ble trolig tatt av dage i perioden søndag-onsdag.

Fredag ble ytterligere to drepte sauer funnet ved Krokvatnet lenger vest i Indre Fosen kommune. Disse ble trolig drept torsdag. Ifølge saueeier Eivind Myklebust ble ikke de to sauene på Krokvatnet drept samtidig. Dette tyder ifølge ham på at bjørnen kan ha oppholdt seg en stund ved Krokvatnet.

- Vi vet ikke om bjørnen har vært på Bergmyran før eller etter at den har vært på Krokvatnet, forteller rovviltkontakt Jåma.

Denne sauen ble funnet drept av bjørn nær bebyggelsen på Bergmyran i Skaugdalen lørdag. Foto: Leif Arne Jåma, rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn

Sauen på Bergmyran kan nemlig også ha blitt drept torsdag. Det er loggen på radiobjella til sauen som indikerer dette. At man ikke vet hvilket sted bjørnen har vært sist, skaper utfordringer for jaktlaget som skal forsøke å lokalisere bjørnen.

- Skremmende

Ola Berget bor på heimgården Ytter-Berget som er den eldste gården på Bergmyran. Torsdag var han hjemme da bjørnen etter alt å dømme drepte en sau bare 100-150 meter unna huset hans.

- Dette var skremmende å høre. Jeg var hjemme hele torsdag, men jeg kan ikke si å ha hørt eller sett noe spesielt. Jeg så sauene før jeg dro hjemmefra fredag. De virket forholdsvis rolige da. De hadde kanskje vunnet å roe seg ned i løpet av et døgns tid, sier Berget.

Han hart hørt snakk om ulv og bjørn i barndommen, men kan ikke komme på at noen har fortalt om at de har sett bjørn ved gården før.

- Det er voldsomt kjedelig at sauene blir tatt. Det er beklagelig. Jeg håper de får tak i bjørnen, men den streifer sikkert fort og langt, påpeker Berget.

Selv er han glad i å gå turer i skog og mark.

- Dette er noe å tenke på når man er ute og går, sier Berget.

Kartet viser hvor og når man mener sauene på Fosen ble drept. Den røde streken angir Fosna-Folkets rute lørdag.

Traff bjørnejegere

Fosna-Folket dro lørdag til fjells for å dekke bjørnejakten (se video). Vi gikk fra Vollavatnet, via den vestre Vollaskurven, Granlidalsheia og opp til Geitryggen.

Saubekkvatnet sett fra den vestre Vollaskurven. Foto: Alexander Killingberg

På vei opp til Geitryggen traff Fosna-Folket to av jegerne som på oppdrag fra Fylkesmannen er ute for å felle bjørnen. Jegerne gikk bevæpnet med gevær og speidet utover det øde fjellterrenget. De påpekte hvor betent tema slike skadefellinger er og ønsket å være anonyme i avisa.

Fosna-Folket møtte to av jegerne som er ute på oppdrag for Fylkesmannen i Trøndelag. Bildet er tatt på nordvestsiden av Vollaskurven. Foto: Alexander Killingberg

Fra Geitryggen hadde Fosna-Folket god utsikt ned mot Krokvatnet hvor bjørnen herjet på torsdag. Det var i lia på nordøstsiden av vannet at bjørnen drepte to voksne søyer. Ifølge saueeier Eivind Myklebust har bjørnen vært mest interessert i å spise opp juret på sauene.

På nordøstsiden av Krokvatnet ble to sauer funnet drept av bjørn fredag. Foto: Alexander Killingberg

Fosna-Folket fant ikke noe spor etter bjørnen på fjellturen lørdag.

Ingen spor

Tore Solli i Indre Fosen kommune opplyser lørdag kveld til Fosna-Folket at jegerne ikke har funnet tegn til bjørnen.

«Skadefellingslaget vil fortsette arbeidet i kveld og i natt. Det blir satt ut poster for å følge med og observere. Vi er avhengig av observasjoner, sportegn eller ferske kadaver for å komme videre i fellingsforsøket. Det siste scenariet håper vi ikke blir tilfelle. Totalt vil det være 6-8 mann utpostert i kveld og i natt, og innsatsen vil bli økt ved behov, Postene vil være plassert slik at vi får dekket grenseområdet Verran/Indre Fosen/Åfjord best mulig», forklarer han.

Les mer: Jegerne er ute i felten.

Les mer: Er du redd for bjørn? Slik bør du oppføre deg om du møter bamsen.

Les mer: Slik kan bjørnen bevege seg.