I om lag tre timer ble anleggsarbeidet i det som skal bli Norges største vindpark, hindret av aktivister.

- Vi har tenkt å stoppe anleggsarbeidet i noen timer, sa Kjell Derås i Naturvernforbundet til Fosna-Folket i åttetida tirsdag morgen.

Han var en av dem som deltok på demonstrasjonen. Derås presiserer tirsdag formiddag at aksjonen støttes av Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norske samers riksforbund og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, men at det er privatpersoner som står bak den. Nestleder Haldis Helle i Natur og Ungdom påpeker også dette.

- Dersom vi skal være med på en aksjon med sivil ulydighet, må det tas opp i landsstyret først, og det har vi ikke gjort i dette tilfellet, sier hun.

Norges største

Byggingen av Storheia vindpark startet høsten 2016. På fjellet skal det bygges over seks mil med vei. 80 vindturbiner skal monteres i det som blir Norges største vindpark.

Parken tar imidlertid beslag i om lag én tredjedel av samenes vinterbeiteområde. Motstanden mot utbyggingen har derfor vært betydelig. Arvid Jåma i sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt forteller til Fosna-Folket at utbyggingen også i vinter har gjort det svært vanskelig å drive med rein. Tirsdagens aksjon var han imidlertid ukjent med.

- Jeg synes det er positivt at de aksjonerer, men det kom overraskende på meg. Jeg har ikke vært med på planleggingen. Det er det ingen av oss som har vært, sier Jåma til Fosna-Folket.

- Ikke mulig å passere

Tirsdag morgen plasserte aktivistene en lavvo midt i adkomstveien som går opp lia fra Austdalen i Åfjord og til Storheia.

- Det er ikke mulig å passere, påpekte Derås i Naturvernforbundet.

Foran lavvoen hadde aktivistene plassert samiske flagg. I lia over adkomstveien sto flere bannere.

Ble stanset

Derås opplyser at de første arbeiderne kom på jobb i halv sekstida tirsdag morgen.

- Hvordan reagerte de?

- De har faktisk hatt kurs på dette. De oppførte seg helt eksemplarisk. Dette skjedde veldig sivilisert. Folk har respekt for at det er lov å mene noe, sier Derås.

Da Fosna-Folket pratet med ham i åttetida, ankom politiet stedet.

- Skal dere holde på til dere blir båret bort?

- Vi skal ha en rådslagning om en stund. Vi har også dialog med politiet. Vi har jo anmeldt Fosen Vind (vindkraftutbyggerne, red.anm.) for brudd på menneskerettighetene, sier Derås.

Slik svarer politiet

Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt bekreftet tirsdag morgen at de hadde kjennskap til demonstrasjonen og at de hadde en politipatrulje på stedet.

- Vi har et håp om at dialog skal føre til at veien igjen blir tilgjengelig for de som skal bruke dem.

- Er det aktuelt å fjerne demonstrantene med makt dersom dialog ikke fører frem?

- Vi ønsker å løse denne situasjon med dialog, og jeg vil ikke spekulere i hva som blir aktuelt dersom det ikke fører frem, svarte Olsen.

- Vi håper de som demonstrerer har fått satt søkelys på sin sak og at det blir mulighet for å åpne veien igjen, la han til.

Like etter publiserte Trøndelag politidistrikt en Twitter-melding der de opplyste at demonstrantene har fått pålegg om å fjerne lavvoen som sperrer veien.

Fosna-Folket fikk i nitida opplyst at aktivistene og politiet var enige om å ta ned sperringene.

Politiet er på stedet og har gitt aktivistene pålegg om å fjerne lavvoen. Foto: Terje Dybvik

Rettsstrid

Aktivistene mener at vindkraftutbyggingen er brudd på menneskerettighetene og urfolks rettigheter. I juni i fjor møttes samene og utbyggerne i skjønnsretten i Inntrøndelag tingrett. Det er Olje- og energidepartementet som har gitt konsesjon for vindparkutbyggingen, og det var gyldigheten av konsesjonen som var tema i retten i fjor.

Samenes mål var å stanse byggingen av Storheia vindpark. De argumenterte med artikkel 27 i FNs konvensjon fra 1966 (se fakta, red.anm.) som omhandler beskyttelse av urfolks rettigheter og kultur.

I august kom nyheten om at samene tapte første slag i retten. Derås i Naturvernforbundet påpeker at det ikke foreligger en rettskraftig dom ennå og at saken blir anket videre. Han har selv tro på at Høyesterett vil fatte en avgjørelse i samenes favør.

Møte i New York

Derås og aktivistene reagerer sterkt på at utbyggerne har tatt beslag i området og startet utbyggingen uten at det foreligger en rettskraftig dom.

- Vi utfører denne sivile ulydighetsaksjonen for å nå ut med budskapet. I dag har FNs permanente forum for urfolk møte i New York. Vi ønsker å nå ut internasjonalt med at i denne saken så respekterer ikke Norge menneskerettigheter og urfolks rettigheter, påpeker han.

Komplisert prosess

Advokat Geir Haugen, som representerer sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt, forteller at det er en komplisert juridisk prosess som nå pågår.

- Saken, som ble behandlet i fjor, omhandlet gyldighetsspørsmålet. Er konsesjonen om utbygging gyldig? Vi tapte første sak i tingretten, men den er anket til lagmannsretten. Jeg er foreløpig ikke kjent med når lagmannsretten skal behandle ankesaken.

- Samtidig skal erstatningssaken etter planen starte neste uke. Vi ønsker imidlertid å få avgjort gyldighetssaken før erstatningssaken skal behandles. Noe annet blir meningsløst. Høyesterett kommer med en avgjørelse på dette spørsmålet innen få dager, forklarer advokaten.

- Forholdt oss rolig

Rolf Sterten, som er byggeleder for Storheia vindpark, forteller at de ikke fikk gjort noe arbeid mens demonstrantene sperret veien med lavvo.

- Vi forholdt oss bare rolig og avventet. Veien var fysisk sperret og det var ingen arbeidere inne på anlegget, forklarer han.

- Uventet

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind sier til Fosna-Folket at tirsdagens aksjon kom uventet på dem.

- Hvordan reagerer Fosen vind på tirsdagens demonstrasjon?

- Vi er først og fremst overrasket, og grunnen til det er to ting. Det ene er at vi forholder oss til at vi har en rettskraftig konsesjon. Den kom for snart fem år siden etter en ti år lang og grundig konsesjonsprosess. Det andre er at vi føler at vi har en konstruktiv dialog med den lokale reindriftsnæringen som er direkte berørt av utbyggingen på Storheia. Vi har en avtale med dem om erstatninger og avbøtende tiltak i utbyggingsperioden. Vi er derfor overrasket over at en gruppe aksjonister velger å sperre veien i dag, sier han.

Steen påpeker at utbyggingen medfører ulemper for reineierne.

- Vi har en avtale som er et par måneder gammel. Vi er enige om hvordan vi skal kompensere for de ulempene utbyggingsperioden medfører. Dette handler om erstatning og finansiering av andre avbøtende tiltak av ulik art, sier han.

- Demonstrantene sier de reagerer på at utbyggingen fortsetter selv om det ikke foreligger en rettskraftig dom i saken om vindkraftkonsesjonens gyldighet. Hva er din kommentar til det?

- Vi har en rettskraftig konsesjon med alle nødvendige tillatelser på plass for å gjennomføre utbyggingen. Vi kan ikke forholde oss til annet enn det, sier Steen.

Han er ikke kjent med innholdet i anmeldelsen som demonstrantene snakker om.

- Frykter du at det blir nye aksjoner som hindrer utbyggingsarbeidet på Storheia?

- Vi ble overrasket i dag, men vi lærer fort også. Jeg ser ingen grunn til at motstanderne skal gjøre dette igjen på Storheia, men vi tar ikke noe for sikkert. Vi er forberedt på at det kan skje, uten at vi bekymrer oss for det. Hovedgrunnen til det er at vi har en konstruktiv dialog med reindriftsnæringen lokalt, og vi har avtale med de som er direkte berørt, påpeker Steen.