Valget stod mellom Innherred Renovasjon IKS, hvor Leksvik kommune har vært medeier og Fosen Renovasjon IKS hvor Rissa kommune har vært medeier. Avtalen med begge selskapene ble sagt opp 1. januar 2018, og Indre Fosen kommune er nå medeier i begge selskapene.

Arbeidsplasser

Nå blir det Fosen Renovasjon IKS som skal ha ansvaret i hele kommunen. Det var også rådmannens innstilling.

- Arbeiderpartiet støtter forslaget om Fosen Renovasjon fordi vi må ta vare på arbeidsplassene selskapet har her i kommunen, sa Knut Ola Vang (Ap) da saken var til behandling i kommunestyret torsdag.

- De 18 arbeidsplassene trumfer alt i denne saken. Hadde vi valgt Innherred Renovasjon ville vi ha svekket Fosen Renovasjon, sa Bjørn Vangen (H).

Innherred Renovasjon

- Jeg forventer at Fosen Renovasjon leverer de samme tjenestene til samme pris som Innherred Renovasjon har gjort, sa Line Marie Rosvold Fjeldahl (V).

Kurt Myrabakk (Frp) ville ha Innherred Renovasjon  som renovatør i Indre Fosen.

- Jeg mener Innherred Renovasjon leverer en bedre tjeneste til en lavere pris enn Fosen Renovasjon.

Myrabakk fikk med seg bare en representant på forslaget om å velge Innherred Renovasjon.