Torsdag forrige uke besluttet formannskapet i Bjugn å slutte seg til en felles kystsoneplan for kystkommunene i Namdalen. Målet med planen er å oppnå en helhetlig forvaltning av kystområdene i de berørte kommunene, samt å synliggjøre de ulike interessene som knytter seg til kystsonene.

Strategi og nettverk

I formannskapet ble det diskutert argumenter både for og mot å slutte seg til en slik plan. Blant ankepunktene er en allerede svært presset planenhet i kommunen.

– Dette er et prosjekt som skal erstatte kommuneplanens arealdel for sjøarealene. Sånn sett er det en ren arealdel som de jobber med nå. Bjugn kommune har svært gode arealkart i sjø fra før, men strategi og nettverk som inngår i planen kan vi ha stor nytte av, sa leder for arealbruksenheten, Petra Roodbol-Mekkes, i møtet.

Ifølge administrasjonen kan et eget kystplanverk bidra til å sikre tilstrekkelig kunnskap og gjøre kommunen i bedre stand til å fatte beslutninger innen næringsutvikling, fiskeri, oppdrettsnæring, friluftsliv og turisme.

Enstemmig vedtak

– Det er en bekymring for at det kan bli dobbeltarbeid. Samtidig vet vi litt lite om hvor mye arbeid det egentlig blir. Jeg ønsker likevel at vi blir med, så får vi heller trekke oss hvis vi ser at dette er bortkasta tid og ressurser, sa ordfører Ogne Undertun (Ap).

Det ble til slutt enstemmig vedtatt å slutte seg til planen, riktig nok med noen justeringer fra rådmannens innstilling. Ordfører oppnevnes som Bjugn kommunes representant i styringsgruppa, og får i oppgave å framheve det strategiske arbeidet opp mot styringsgruppa.

Finansiering

Hver av deltakerkommunene må gå inn i prosjektet med eget arbeid for delen av planen som omfatter egen kommune. I tillegg må hver kommune betale et tilskudd på 44.000 kroner i løpet av 2018. Her har rådmannen foreslått å bruke fondsmidler avsatt til strandsoneplanlegging for å finansiere tilskuddet.

Bjugn har også godkjent at kommunene belastes etter timeforbruk på sin andel av planleggingsarbeidet.

Kommunene som allerede inngår i planen er Flatanger, Namdalseid, Namsos, Fosnes, Høylandet, Vikna, Leka og Nærøy. Osen og Bindal er også oppfordret til å delta i forprosjektet.