- Dette er en milepæl for vårt prosjekt med utbygging av flystasjonen, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase til Fosna-Folket.

Forsvarsbygg har befart 1250 boliger i den gule støysonen for å undersøke om de har rett på støytiltak eller ikke.

Fasiten er at litt over 800 boligeiere i den gule støysonen vil få tilbud om støytiltak på sine hus.

Reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon som Norges nye hovedbase for F-35 kampfly.

Reguleringsplanens bestemmelser gir alle boligeiere rundt flystasjonen som får beregnet støyen innendørs til å være over et fastsatt støynivå retten på avbøtende tiltak.

- Vi har befart alle boligene i den gule støysonen. Vi er ikke ferdig med beregningen av støy for alle enda. Vi har ferdigstilt prosjekteringen av i overkant av 700 boliger, sier Pedersen.

- Vi regner med at litt over 800 boligeiere vil få tilbud om støytiltak når vi gjør oss ferdig med prosjekteringen av de siste boligene, sier han.

200 tilbakelevert

Pedersen forteller at rundt 200 boliger er tilbakelevert til eierne sine etter at arbeidene med støytiltak er helt ferdigstilt.

Det er sju pågående entrepriser for støytiltak hvor omkring 300 boliger er i ulike faser med å få gjennomført sine støytiltak.

- I de tre hundre tilfellene er Forsvarsbygg og boligeierne inngås det avtaler om hvilke tiltak som skal gjennomføres. Totalt har vi inngått avtaler med boligeiere i 550 tilfeller så langt, sier Pedersen.

Kapasitet

Reguleringsplanen fastslår at alle støytiltak skal være ferdig utført innen utgangen av 2019.

- Vi er i rute etter den fremdriftsplanen vi har lagt for å komme i mål med støytiltak innen før fristen. I forbindelse med utbyggingen av flystasjonen er det et stort behov for entreprenører på Ørlandet. Vi er avhengige av den kapasiteten fremover også. Flere hundre boliger skal fortsatt ut på anbud i de siste entrepriserundene, sier Pedersen.

Rød støysone

Reguleringsplanen for flystasjonen fastslår også et område med et høyere støynivå som er definert som rød støysone. Alle de 176 boligeierne innenfor den røde støysonen får tilbud fra Forsvarsbygg om å selge boligen sin, såkalt innløsning.

- Vi har innløst litt over 100 boliger så langt. Det er en prosess som pågår fortløpende. Boliger på de 33 gårdsbrukene i den røde støysonen utgjør en god del av de boligene som ikke er innløst enda. Der har vi egne forhandlinger. Den første av disse forhandlingsrundene forventer vi å konkludere i løpet av høsten, sier Carl Oscar Pedersen.