- Nå er det opp til grunneierne og jegerne om vi skal få ned antall viltpåkjørsler

foto