Forsvarsbygg: Opplyste ikke om tidligere dommer

foto