Så å si alle landbruksstudiene ved universitet- og høgskolene har fylt opp plassene og det er ventelister ved flere studier.

- Dette viser at ungdom har tro på en framtid i landbruket, og det er avgjørende for at vi skal lykkes med å nå de landbrukspolitiske målene våre, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal.

Skogfag har spesielt stor tilstrømming av studenter. Det er NMBU på Ås og Høgskolen i Hedmark som tilbyr høyere utdanning i skogfag. Ved søknadsfrist var skogfag ved NMBU det faget som hadde størst økning, fra 22 førsteprioritetssøkere i 2014 til 56 i 2015.

Husdyrfag har også hatt en stor økning fra 26 førsteprioritetssøkere i 2014 til 44 i 2015. De øvrige landbruksfaglige programmene er stabile eller viser en liten økning slik at situasjonen er svært positiv.

- At det utdannes flere kandidater med høy kompetanse fra høgskole- og universitetsnivå er viktig for landbruket. Landbrukssektoren trenger rekruttering av fagpersoner med høy kompetanse, sier Blåfjelldal.