Varaordfører i Roan kommune, Randi B. Andersen (Sp), krever strakstiltak når det gjelder rassikring i Roan.– Det går så mye ras at det går utover hverdagstryggheten, sier hun oppgitt.Raste i veibanenI løpet av de siste dagene har det vært flere små og større ras i Roan. Det største gikk mandag morgen. Da raste ei blokk på 1,5 kubikkmeter ned ved veibanen i Åsan, mellom Hellfjorden og Beskelandsfjorden.– Blokka delte seg i flere biter da den traff bakken, og nå har vi fjernet bitene med hjullaster, sier Olav Storsve i Statens vegvesen. Han forteller at det ble gjort grundige undersøkelser på stedet. Storsve mener at det ikke er fare for nye ras.– Slik vi har kalkulert så er det ikke fare for at det vil rase akkurat der i nærmeste framtid.Ikke tatt på alvorRandi B. Andersen mener handling må komme foran ord, og at fylkeskommunen må ta ansvar.– Vi føler oss ikke tatt på alvor. At det ikke bor mye folk her bør ikke være et argument for at det ikke rassikres, sier hun.Forstår bekymringenSør-Trøndelag fylkeskommune, som har hovedansvaret for veien, innrømmer at det ikke vil bli gjort noe umiddelbart, men at det jobbes med saken.– Vi har forståelse for den bekymring folk i Roan har vedrørende rassikring på fylkesveiene i området. Vi kan  opplyse at det på politisk nivå (v/ leder av samferdselskomiteen Karin Bjørkhaug)  er avtalt  et møte med Roan kommune fredag den 29. november der blant annet  rassikring er tema, sier Odd Moldestad, samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.Han viser til sak til samferdselskomiteen  4. desember vedrørende fylkeskommunens uttalelse til statens tilskuddsprogram for rassikring på fylkesveier der rådmannens innstilling til vedtak er som følger:

  • Fylkestinget søker med dette om statstilskudd i 2014 til planlegging av sikringstiltak til Fv. 14 i Roan, Fv. 723 i Åfjord, Fv. 715 i Trondheim, 710 i Agdenes og Fv30 i Holtålen på 2 mill kr hver, i totalt 10 mill kr.

  • Fylkestinget søker med dette om statstilskudd til sikringstiltak i 2015 - 2017 til mindre nevnte strekningene på 25 mill kr.

  • Kvikkleireskred er ikke omtalt i tilskuddsprogrammet og det bes om at det jobbes videre med modellene for kvikkleirskred samt at rammene med midler til formålet økes.

  • Fylkestinget mener at effekter av klimaendringer må fokuseres sterkere i tilskuddsprogrammet og ber om at det jobbes videre med modeller for vurdering av økt risiko.

  • Fylkestinget ber Statens vegvesen om at beredskapsplanen for tiltak ved skred og flomhendelser oppdateres.

– Det er fokus på å få fram planer så raskt som mulig for tiltak på de rasutsatte veistrekningene i fylket, herunder Fv 14 i Roan kommune, forteller Moldestad.SkolebarnaIfølge varaordføreren er rassikring noe av det viktigste Roan kommune jobber med. De ønsker en trygg og sikker vei, særlig med tanke på skolebarna. – Før var skolebussene sikret med et ekstra tykt tak. Det er ikke bussene i dag, sier hun.Falsk trygghetPlan- og driftssjef i AtB, Harald Storrønning, er kjent med at det tidligere var ekstra sikring av tak på skolebussene i Roan. Bussene hadde et 1-2 millimeter tykt aluminiumstak.– Dette er en falsk trygghet, sier han.Rassikring av skolebussene var ikke videreført i anbudskonkurransen da AtB tok over.– Bussene som er kjøpt inn er standardbusser som er bygd lettest mulig av hensyn til miljøet. De er ikke laget for å ha en pansring i taket.– Jeg mener at om man først skal rassikre en buss må den tåle alle typer ras, og så snart en stein kommer opp i en viss størrelse, er ikke dette mulig. En slik buss finnes rett og slett ikke. Rassikring må gjøres i fjellet, ikke på bussen, sier Storrønning.Ikke tatt stillingOdd Moldestad, samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, er enig i at en slik sikring av busser er en falsk trygghet. Han hevder likevel at man kan argumentere for og imot. En slik investering vil koste i underkant av 150.000 kroner per buss.– Et ekstra tak vil ta unna for små steiner, men rassikring av busser er ikke en prioritet i dag. Det er heller ikke noe vi har tatt stilling til, sier han.For verdifulleVaraordføreren mener at det er sjokkerende å høre at det ikke er tatt stilling til om bussene igjen skal sikres.– Det er uforståelig. I påvente av annen sikring bør det iverksettes strakstiltak for sikring mot nedfall på bussene. Ungene våre er for verdifulle til at dette ikke er tatt stilling til, sier Randi B. Andersen.

foto
Randi B. Andersen