Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland legger ikke skjul på at flytilbudet mellom Fosen og Oslo henger i en tynn tråd. Sist fredag opplevde passasjerene som skulle fra Ørland til Gardermoen at avgangen ble utsatt i to timer, etter at eierne av danske North Flying krevde garanti fra Ørland kommune om dekking av et mulig underskudd.

Nå opplyser Ørland kommune, som er medeier i Air Norway, at flyruta vinterstenger fra 16. desember til april 2017 som en følge av at hovedrullebanen ved Ørland flystasjon skal oppgraderes.

Inviterer til diskusjon

I en e-post som Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Ørland kommune og Bjugn kommune i fellesskap står som avsender av opplyses følgende: «Vi starter nå arbeidet med å finne ut av hvordan vi skal opprettholde denne viktige direkteforbindelse til og fra Oslo-området fra og med april 2017.  Som en del av dette arbeidet inviterer Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bjugn og Ørland kommuner til en drøfting av fremtiden til det lokale flytilbudet. Vi håper at du og/eller andre fra din bedrift vil bidra i denne diskusjonen.»

Møte 8. desember

8. desember inviterer fylkeskommunen og de to nevnte fosenkommunene til en avgjørende drøfting om framtida til det lokale flytilbudet.

OM SAKEN: Full enighet om støtte til Fosens eneste lufthavn

Ordfører Myrvold var tidligerer denne uka i Danmark, der han diskuterte situasjonen for flyruta med de danske medeierne i Air Norway. Myrvold sier fredag til Fosna-Folket at han håper man kan bruke perioden flyruta nå blir vinterstengt til å legge grunnlaget for en stabil videre drift av flytilbudet. - Vi må se hva vi kan få til i fellesskap, sier Myrvold.

Roser regional støtte

Myrvold trekker fram at Fosen i årene framover får et nasjonalt fokus og ansvar i forhold til både kampflybase og utbygging av vindkraft, og håper dette kan få statlige myndigheter til å se viktigheten av flytilbudet.

- Jeg vil skryte av måten regionen og næringslivet støtter opp om ruta på, sier Myrvold. Han håper også at Forsvaret vil se behovet for å opprettholde flyruta, etter en periode der Forsvaret har brukt dette tilbudet i mindre grad enn tidligere.

OM SAKEN: - Nå må flere ta ansvar for Fosens eneste flyrute