- Jeg har ingen kommentarer til avgjørelsen utover at spørsmålet om anke vil bli vurdert av klient etter at vi har satt oss inn skjønnsrettens premisser, sier advokat Anders Blakstvedt hos Regjeringsadvokaten.

Blakstvedt har representert Staten ved Forsvaresdepartementet i den første saken rundt støysituasjonen ved den nye Ørland flystasjon i forbindelse med innløsninger.

I forrige uke ble avgjørelsen i saken avsagt. Der ble familien Utstrand Gilde tilkjent 1,2 millioner kroner mer i erstatning for innløsningen av boligen deres enn det tidligere tilbudet fra Forsvarsbygg.

LES OGSÅ: Dette sier familien Utstrand Gilde om dommen (krever abonnement)

Rettferdig kompensasjon

I dag har Forsvarsbygg inngått avtaler om innløsning i 70 av de 176 boligene som ligger i rød støysone i Ørland. I rød støysone er støyen fra Norges nye kampfly F-35 vurdert å være så høy at man fraråder folk å bo der. Staten ved Forsvarsbygg tilbyr derfor å kjøpe boligen av eieren, men det er fullt lovlig å takke nei og bo videre i rød støysone.

- «når storsamfunnets krav rammer borgerne som her, så må det være et overordnet mål at kompensasjonen fremstår som rettferdig.»  heter det i tingrettens avgjørelse.

Ferdig innen 2020

Etter planen skal støydempende tiltak og innløsinger av boliger være ferdig innen utgangen av 2019. Lydstyrken i den røde støysonen er så høy at boligene i denne sonen ikke kan støyisoleres ned til gjeldende desibelkrav. Derfor er Forsvarsbygg pliktige til å tilby å løse inn eiendommene.

I tillegg til innløsning av bolig skal Forsvarsbygg også ha møter om mulig innløsninger i landbruksnæringen i rød støysone.

Det har til tider vært stor uenighet mellom Forsvarsbygg og Støygruppa Ørland, som er en interessegruppe for de støyberørte, rundt størrelsen på erstatning og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for innløsning.

LES OGSÅ: Hele støyoppgjøret på Ørland koster 1,5 milliarder kroner