Det opplyser direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase til Fosna-Folket.

10. november i år lander de første F-35 kampflyene i Ørland, og de lager mer støy enn dagens F-16. Etter hvert skal så godt som hele Norges nye kampflyflåte til Ørland, noe som er ventet å forverre støysituasjonen for beboerne rundt flystasjonen.

Innløsning

De støyberørte områdene rundt kampflybasen er delt inn i rød og gul sone. I rød sone er det 176 støyømfintlige bygninger og noe færre eiere. De forskjellige eierne i rød sone får tilbud om innløsning. Det vil si at Forsvarsbygg kjøper bygget av eieren. Så langt har Forsvarsbygg innløst 61 av totalt 176 bygninger i rød sone.

- Blant de 61 vi så langt har innløst, er det mest boliger, men også noen mindre eiendommer, sier direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase.

Befaring

Innenfor gul støysone ligger det rundt 1000 boliger som er aktuelle for støyisolering. Forsvarsbygg er nå i ferd med å undersøke hvor mange hus som vil få tilbud om støydempende tiltak. I en fersk pressemelding opplyser Forsvarsbygg at de har vært på befaring i 380 boliger. Befaringene vil fortsette både i år og neste år.

Ferdig før 2020

Det er Sandefjord-firmaet Byggmester Strand som utfører de støydempende tiltakene på de 19 første boligene i gul støysone. Per i dag har firmaet startet med tiltak i seks boliger. Blant de støydempende tiltakene er for eksempel skifte av ventiler og vindu i typiske oppholdsrom som stue og soverom. En ny kontrakt på støydempende tiltak på flere boliger er nå ute på anbud. Forsvarsbygg anslår at det totalt blir snakk om 20-30 uavhengige anbud på støydempende tiltak på boliger. Jobben med å støydempe boliger i gul støysone skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2019.