«Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss», står det blant annet i vedtaket.

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med god margin i Rissa kommunestyre, mens det ble svært jevnt i Leksvik hvor motstanden mot én Fosen-kommune synes størst.

- For eller mot

Mange tok ordet i debatten før avstemningen.

- Vi er bedt om å bare si om vi er for eller mot en sammenslåing. Ikke mer enn det, sa Ragnar Lyng (H) under fellesdebatten hvor politikere fra både Leksvik og Rissa kommunestyre deltok.

Leksvik og Rissa kommunestyrer skulle torsdag ettermiddag avgjøre om man skulle si ja til Fosen kommune før Stortingets behandling av kommunestrukturen 8. juni.

Frem til nå har Osen og Ørland stemt nei til å danne en fremtidig Fosen kommune, mens Bjugn og Åfjord har sagt ja.

I både Rissa og Leksvik ble resultatet at man stiller seg positive til Fosen kommune, men ber om å bli fredet mens man fullfører sammenslåingen til Indre Fosen.

Tre forslag

Det har vært knyttet stor spenning til hva Indre Fosen sier om Fosen kommune. Det ble fremmet tre forslag til vedtak under behandlingen torsdag.

Rådmannens innstilling var at man går for å etablere én Fosen-kommune med oppstart fra 2022.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Venstre fremmet et forslag der man klart sier nei til Fosen kommune.

Arbeiderpartiet fremmet et tredje alternativ der døren holdes på gløtt.

- Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss, heter det i Arbeiderpartiets forslag

Trakk om avstemning

Rissa kommunestyre stemte først torsdag ettermiddag.

Senterpartiet, Venstre, SV, Pensjonistpartiet og Miljøpartiet de Grønnes forslag om å si klart nei til én Fosen-kommune fikk 9 stemmer og falt.

Deretter ble rådmannens innstilling holdt opp imot Aps forslag. Rådmannens innstilling fikk 7 stemmer, mens Aps forslag fikk 15 stemmer og ble vedtatt.

Leksvik

Kommunestyret i Leksvik stemte over de samme forslagene like etter at Rissa hadde gjennomført sin avstemning. Forslaget om nei til Fosen kommune fikk 12 stemmer, mens 13 stemte imot. Forslaget falt dermed med knappest mulig margin.

Deretter stemte 23 representanter for Arbeiderpartiets forslag. Aps forslag ble satt opp mot rådmannens forslag, som fikk tilslutning fra Fremskrittpartiets to representanter som ønsket å vedta Fosen kommune nå.

Senterpartiets fem representanter ba om å få protokollført at de ikke støtter forslaget de måtte stemme over. Sp ønsket å si tydelig nei til sammenslåing nå, slik de stemte for i første runde.

Vedtaket

Slik lyder vedtaket fremmet av Arbeiderpartiet, som ble vedtatt i både Leksvik og Rissa kommunestyre:

«Leksvik/Rissa kommune ønsker i likhet med et enstemmig Fosen Regionråd at det ikke blir gjennomført tvangssammenslåinger på Fosen nå.

En tvangssammenslåing som resulterer i en fire-kommunersløsning vil sementere kommunestrukturen på Fosen i mange år fremover.

Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss.

Vi må få bruke nødvendig tid for å involvere innbyggere, ansatte, tillitsvalgte og næringsliv for å få til en god prosess.

I denne prosessen må følgende punkter innfris:

- Det må avklares hvilken arbeidsgiveravgiftssats den nye kommunen får.

- Staten innfrir 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

- Politisk struktur og organisering av lokaldemokratiet i den nye kommunen må konkretiseres.

- Gitt at vi får aksept for en slik prosess, er kommunestyret i Leksvik/Rissa positive til å utrede etableringen av en fremtidig Fosen kommune.»