- Båten har kjøl og hull til masten. Dette vises godt. Det har uten tvil vært et leketøy for barna, og den er sannsynligvis laget av en voksen, sier Ingrid Ystgaard som er prosjektleder for de arkeologiske utgravingene ved kampflybasen i Ørland.

Båten viser i all tydelighet at også barn hadde tid til å leke for tusen år siden. Det var Gemini.no som først omtalte saken.

«Kjøkken» og søppeldynge

En utslitt skosåle. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

Vi reiser tusen år tilbake i tid. Til sen vikingtid eller tidlig middelalder. Rundt tida da Olav den Hellige ble drept på slaget på Stiklestad. På Vik i Ørland ligger det en gård. Beliggenheten et stykke unna sjøen tyder på at det ikke var Ørlands rikeste som bodde der. På gården hadde beboerne tilgang til flere brønner, trolig et uthus og et grophus hvor det ser ut som om familien har kokt mat. Hovedbygningen har trolig gått tapt for ettertiden, men arkeologene har funnet ut at beboerne hadde en avfallsgrop. Der kastet de rett og slett søpla.

- Vi skal undersøke funnene fra denne nærmere.

- Kan dere finne ut hva de spiste?

- Til en viss grad. Om vi er skikkelig heldige, kan vi det, sier Ystgaard.

Fant flere sko

Denne skoen er trolig laget av storfeskinn og ble brukt på 1100-tallet, altså i borgerkrigstida. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

Vi vet ikke så mye om gårder fra sen vikingtid og tidlig middelalder i Norge. Derfor er funnet av den rundt tusen år gamle gården i Ørland viktig. Ystgaard forteller at gården trolig var i drift fra første halvdel av tusentallet og i noen hundre år fremover, altså gjennom borgerkrigstida på 1100-tallet da baglerne og birkebeinerne kjempet om makten i Norge. I tillegg til lekebåten, har arkeologene funnet flere sko fra gården. Den ene er en skinnsko.

- Det er trolig ett enkelt stykke skinn av storfe som er brettet og sydd sammen til en sko. Den har en fin søm, forklarer Ystgaard.

Arkeologene har også funnet en slitt skosåle.

Fukt reddet båten

Lekebåten ble funnet i brønnen. Der har den trolig en gang for lenge siden blitt kastet.

- Det er sjelden vi finner organisk materiale som er så godt bevart. Dersom organisk materiale skal overleve, er det avhengig av tilgang på fukt, og det er det jo i en brønn, forteller Ystgaard.

Mens gården på Vik neppe var noen rikmannsgård, fant arkeologene i 2014 en storgård på Viklem på Ørland. Det kan godt ha vært på denne vikinggården at storfolka med makt bodde i vikingtidens Ørland.

Gårder fra Jesu tid

Ørlandet har langt fra alltid sett likens ut. Store deler av det som nå er landområder, har tidligere ligget under vann. De røde merkene viser hvor utgravningen på Ørland fant sted. Den gule fargen viser landskapet fra ca 200 f.k. Grønnfargen viser hvordan det så ut fra ca 350 e.k., og den grå viser dagens kystlinje. Kartet er laget av Magnar Mojaren Gran.

De arkeologiske utgravingene ved Norges nye kampflybase har pågått i 2014, 2015 og 2016. På Vik har arkeologene funnet til sammen sju gårder.

  • Tre gårder stammer fra tiden rundt da Jesus ble født, altså år 0.

  • Tre gårder stammer fra 200- til 400-tallet. Altså på tampen av Romerrikets æra, og like før folkevandringstiden.

  • Én siste gård stammer altså fra 1000- og 1100-tallet. Det var på denne gården skoene og lekebåten ble funnet.