Eiendommen det er snakk om er gbnr. 140/43 i Fevåg. Formålet er å forbedre mobildekningen i området.

Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø (HLTM) i Rissa skal behandle dispensasjonen i sitt møte neste uke og innstiller på å gi dispensasjon.

Bardunering

Fylkesmannen har ingen merknader til tiltaket forutsatt at mobilmasten ikke skal barduneres. Dersom det viser seg at det blir behov for bardunering, så forutsetter de at stålwirene blir påmontert fugleavvisere.

Ingen innvendinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har også sett på saken og har ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og har derfor ingen merknader.