Flere fra Strix Televisjon AS har vært på plass i noen uker i Bjugn. I går kom en busslast med nytt mannskap på plass. Staben skal bo på Hotel Bjugin i Botngård under innspillingen. 12 - 15 personer har opprettet et administrasjonssenter på Statens Hus. Reality-deltagerne som er plukket ut til serien kommer torsdag til Tranøya. I disse dager befinner de seg i Trondheim, hvor de blant annet går gjennom klær og annet; restriksjoner som er nødvendig å sette inn før opptakene settes i gang. Innspillingen starter torsdag og allerede fredag er det klart for marked på Vallersund Gård. Opptakene skal være i mål 22.oktober.

- Vi ber om at alle som ferdes med båt i området tar hensyn. Lyd bærer godt på sjøen. Dette kan ødelegge opptakene, forklarer produksjonsleder Robert Grosvold, og nevner at også sånn som lyd fra motorsag eller annet kan også være forstyrrende. Grosvold peker på at dette er viktig for alle.

- Dette er til det beste for både lokalsamfunnet og oss, hvis vi skal klare å lage en så bra TV-serie som mulig, sier han, og ber om at folk styrer nysgjerrigheten til TV-serien starter i mars.

- TA HENSYN, ber produksjonsleder Robert Grosvold og sikter blant annet til båttrafikkantene.
PRODUSENT Gusty Utterdahl roser lokalbefolkning for stor velvillighet.