Det er Namdalsavisa som melder om dette.

- Vi mener prosessen som er satt i gang er ugyldig. Hvis arbeidet med nasjonal skal fortsette, må det eventuelt startes helt på nytt, sier leder av Namdalseid bondelag, Oddbjørn Solum til avisa.

Det er sendt likelydende brev fra bondelagene til de fem kommunestyrene - med krav om ny behandling og aller helst stans i all videre arbeid med nasjonalpark.

- Vi ber de respektive kommunestyrer om å ta opp saken på nytt og oppheve sine vedtak om å søke om at det settes i gang utredning med sikte på å få etablert en nasjonalpark på Nord-Fosen, heter det i et brev fra bondelagene.

I tillegg til leder Oddbjørn Solum i Namdalseid bondelag er det signert av Grete Mari Sand (Verran), Trond Storvoll (Osen), Sigrun Wiik (Roan) og Ole Berdal (Åfjord).