Charles Robert Darwin ble født 12. februar 1809 i Shrewsbury i Shropshire i England, og døde 19. april 1882 Downe i Kent i England. Han var britisk naturforsker, og ble mest kjent for å ha grunnlagt den moderne evolusjonsteorien.

Nytt nettspørsmål i venstre marg er knyttet til Darwins lære. Spørsmålet er kort og godt: Tror du at vi mennesker er i nær slekt med apene?

Boka Artenes opprinnelse, som kom ut i 1859, regnes som Darwins hovedverk. Boka redegjør meget grundig for naturlig utvalg med talløse eksempler. Da den kom vakte den stor debatt og til dels forargelse, men Darwin ble anerkjent som sin tids største britiske største naturvitenskapsmann, og ble etter sin død gravlagt i Westminster Abbey ved siden av Sir Isaac Newton.

Darwinismens startskudd falt med utgivelsen av "Artenes opprinnelse". I dette verket argumenterte Darwin grundig og kritisk for et syn på evolusjon som fortsatt gjelder i dag. Teorien hans inneholdt flere elementer, som med fordel kan betraktes hver for seg:

  1. Det har funnet sted og finner sted evolusjon, dvs. arter er foranderlige.

  2. Dagens arter har utviklet seg fra en felles stamform.

  3. Dette er mulig fordi arter kan dele seg i to.

  4. Evolusjonen skjer gradvis, ikke ved sprang.

  5. Den drivende kraften i denne evolusjonen er naturlig seleksjon.

  6. En annen viktig evolusjonsfaktor er seksuell seleksjon.

Kilde: Wikipedia

Her kan du se en presentasjon av Darwin fra You Tube:

Charles Darwin.