Stans av utfyllingen kan få store konsekvenser for utvikling og næringsareal i hele kommunen