Endelig avgjort: Nå er det klart når bompengene halveres