Fosna-Folket meldte i sommer at NorYards nå er i dialog med et skrogverft i Ukraina, med tanke på fremtidig samarbeid. Selskapet planla opprinnelig å bruke verftet JSC Zaliv på Krim i Ukraina. Denne satsinga fikk et alvorlig skudd for baugen, da Krimhalvøya ble annektert av Russland. NorYards har derfor vært på utkikk etter et nytt verft, som kan produsere skrog for utrustning i Rissa og Bergen. De nye forhandlingene har derimot hatt liten fremdrift. NorYards konserndirektør Johannes D. Neteland sier selskapet for øyeblikket er et stykke unna en avtale.

Som før

– Vi er fremdeles i dialog, men forhandlingene er lagt litt på is. Årsaken er den ustabile politiske situasjonen i Ukraina. Vi må derfor fortsatt finne midlertidige samarbeidspartnere, som kan bygge skrog for oss, konstaterer Neteland til fosna-folket.no. Han sier selskapet i høst vil gå aktivt ut i markedet, for å sikre nye byggeoppdrag.

– Vi har godt håp om å få nye kontrakter. I sommer har det generelt vært rolig i bransjen. Til høsten vil aktiviteten derimot øke, blant annet gjennom messer. Vi satser på å sikre nye oppdrag. Da vil vi i så fall samarbeide med skrogverft på hver enkelt kontrakt, slik som tidligere. Det vil vi gjøre til vi eventuelt får på plass eget skrogverft, sier Neteland.

Mer stabil

Det neste skroget som skal utrustes i Rissa ankommer Fosen i oktober. Inntil videre er som kjent om lag 170 ansatte permitterte ved verftet. I tillegg er over 50 ansatte oppsagt. Å sikre eget skrogverft vil gjøre drifta langt mer stabil og forutsigbar. Det har derfor stor betydning også for de ansatte i Rissa.

Eierskap til eget skrogverft skal i utgangspunktet styrke kompetansen og kontrollen med skrogproduksjonen. Bergen Group ønsket å redusere risikoen for at prosjektene ikke ble gjennomført som planlagt. Tidligere samarbeid har som kjent påført selskapet store økonomiske underskudd. NorYards vet ennå ikke når en avtale med nytt skrogverft i Ukraina kan være på plass.

– Det er vanskelig å anslå når vi eventuelt er i mål. Den største utfordringen er som sagt politisk. Den kan forandre seg nærmest fra dag til dag. Vi avventer derfor hva som skjer videre, sier konserndirektør Johannes D. Neteland.

Overta alt

Bergen Group sin skipsbyggingdivisjon ble i vår som kjent blitt lagt inn i det nye selskapet NorYards. Sistnevnte eies med 30 prosent av Bergen Group ASA, og 70 prosent av selskapet Calexco S.a.r.l. Etter hvert vil sistnevnte trolig overta hele kontrollen. Calexco har i praksis samme eiere som verftet JSC Zaliv på Krim. De skulle som sagt i utgangspunktet utruste skrogene til blant annet Rissa-verftet. Neteland sier Zalivs fremtidige rolle med NorYards ennå ikke er avklart, og hvorvidt de kan bli del av den videre satsinga.

Ved JSC Zaliv på Krim ønsker man ikke å kommentere situasjonen ved verftet. De opplyser derimot at de ikke har mer med NorYards å gjøre.

– Vi har ingen kommentarer til situasjonen. Vi har avsluttet samarbeidet med NorYards, opplyser presseansvarlig Marina Romanika til fosna-folket.no.

NorYard Fosens administrerende direktør Anders Straumsheim har ikke besvart Fosna-Folkets henvendelser.