Rådmann i Bjugn kommune, Tor Langvold, var i forrige uke i møte med Forsvarsdepartementet for å diskutere ulike saker knyttet til kommunen.

- Vi fikk ikke innfridd alle våre ønsker og krav, men vi fikk mye forståelse når det gjaldt Våganfeltet, sier Langvold.

Interessekonflikt

Fosna-Folket skrev nylig om Våganfeltet, et av områdene Forsvaret disponerer i dag som skyte- og øvefelt utenfor Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.

Oppdrettsnæringen ønsker større tilgang til havområdet, mens Forsvaret har uttrykt bekymring for at de vil miste områder dersom de i for stor grad begynner å låne dem ut.

Langvold har diskutert konflikten med både Fiskeri- og handelsdepartementet og Forsvarsdepartementet. De har stilt seg positiv til sambruk av havet mellom Forsvaret og oppdrettsnæringen.

- Forsvaret vil iverksette en gjennomgang av klausuleringen av gamle skytefelt. De vil prioritere Vågan og et par andre felt, som enten frigis fra klausuleringen eller åpnes til sambruk, sier Tor Langvold.

Skal gjennomgå alle skytefelt

Statssekretær Øystein Bø (H) bekrefter i en e-post til Fosna-Folket at Forsvarsdepartementet skal gjennomgå alle Forsvarets skyte- og øvingsfelt.

- I enkelte av områdene som Forsvaret i dag båndlegger ser Bjugn kommune betydelige muligheter for både oppdrettsnæring og videre utvikling av vindkraftteknologi.

- Forsvarsdepartementet skal gjennomgå alle Forsvarets skyte- og øvingsfelter til sjøs for å se om det er områder som kan åpnes for sambruk, eller om det er områder som helt og holdent kan frigis til andre samfunns- eller næringsinteresser. Forsvarsdepartementet vil prioritere gjennomgang av skyte- og øvingsfeltene som er til vurdering i kystsoneplanlegging i Troms og Sør-Trøndelag. Det er Forsvarets behov som vil ligge til grunn for gjennomgangen, sier Bø i e-posten.

Vil ikke finansiere sjøledning

Bjugn kommune har vedtatt å legge en sjøledning til Tarva som skal gi de 15 fastboende og et femtitalls fritidsbeboere på Tarva friskt vann. I rådmannens innstilling til kommunestyret skrev han at Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Sør-Trøndelag fylkeskommune bør støtte prosjektet siden de har store interesser på Tarva gjennom skytefeltet.

Les også: Vil legge vannledning til Tarva

Kommunen fikk imidlertid nei på spørsmålet om midler til å realisere sjøledningen.

- Da må vi angripe finansieringsspørsmålet til sjøledningen på en annen måte. Her har vi flere muligheter, én er å stille krav og fordele kostnadene på beboerne, sier Langvold.