Torsdag morgen hadde NVE mottatt resultatene fra torsdagens skanning av sjøbunnen. Ved å skanne bunnen i rasområdet, får NVE et tredimensjonalt kart som viser bunnforholdene i detalj.

Bratte kanter

- Vi ser at vi må ha mer data utover fjorden, så vi vil supplere onsdagens undersøkelser i dag. Så må vi analysere dataene og sammenligne forholdene vi nå har avdekket med gamle kart, forklarer operativ leder Mads Johnsen i NVE Midt-Norge.

- Er det bratte raskanter under vann?

- Det er både og. Det er noen slake kanter også, så er det noen bratte kanter under vann. Det er også litt fjell som stikker ut enkelte steder, forteller han.

Det er de bratte raskantene som er minst gunstige.

Kvikkleire?

NVEs viktigste jobb torsdag blir å kartlegge grunnforholdene under vann i rasområdet. Det store spørsmålet er om det er kvikkleire i området.

- Boringene begynner nå. Det vil ta en del timer før vi har svar. Vi antar at vi har mer informasjon i tretida, forteller Johnsen.

Han forklarer at de første boringene blir gjort på land. Deretter blir det vurdert om det trengs boringer i sjøen. På Kroa skulle det borres fem hull, mens det i Hjelopen var planlagt tre hull.

Politiet sier de vil gå ut med ny informasjon etter klokken 16.00 torsdag.

Svaret på boringene kan gi flere utganger for beboerne i de 35 evakuerte boligene i Leksvik.

- I beste fall finner vi ikke kvikkleire. Da blir det mye enklere å gjøre vurderingene og å foreta en raskere tilbakeflytting av folk. I verste fall finner vi omfattende lag av kvikkleire. Da må boringene suppleres av ytterligere beregninger, og dette kan ta dager, sier Johnsen som advarer mot å ta sorgene på forskudd.

Kan fylle under vann

Dersom fagfolkene finner kvikkleire, blir spørsmålet hvordan den er plassert under vann.

- Det verste er om den ligger ugunstig plassert slik at det kan utvikle seg ras mot bebyggelsen.

- Hva vil det si at kvikkleira ligger ugunstig plassert?

- Det er et komplisert bilde og avhenger av veldig mye, blant annet leiras konsistens, omfanget av kvikkleire og høydeforskjeller under vann.

- Hvilke tiltak er det mulig å gjøre mot ustabil kvikkleire under vann?

- Det mulig å dumpe fyllmasser nedi vann. Om et område er ustabilt, må vi naturlig nok forsøke å gjøre det stabilt igjen, sier Johnsen og påpeker at folk nå må avvente torsdagens boringer.

Les mer:

Ørjan hoppet ut og sprang på land da det raste.