Kommunestyret brøt ut i applaus etter at vedtaket var gjort.

Dersom alt går etter planen, kan byggingen av det nye flerbrukshuset starte allerede til våren. Bygget er planlagt ferdig i oktober 2018. Flerbrukshuset skal bygges ilag med dagens idrettshall i Leksvik. Som følge av byggingen, må det blant annet anlegges ny vei ned til idrettsplassen i Trøa.

70,2 mill.

Leksvik kommunes låneopptak på bygget skal begrenses til 70,2 millioner kroner. Resten finansieres ved hjelp av spillemidler, momskompensasjonsmidler samt muligens et ekstra tilskudd dersom svømmeanlegget får interkommunal status.

To basseng

Det planlagte flerbrukshuset i Leksvik skal inneholde blant annet to svømmebasseng, en flerbrukssal med plass til 260 personer, bibliotek, squashbane, spinningrom, styrketreningsrom og øvingsrom for kulturskolen.

Squash, spinning og svømming

Her er en oversikt over hvordan flerbrukshuset kan bli:

1. etasje (kjeller)

 • Teknisk rom.

 • Bunnen av bassengene.

2. etasje (sokkel)

Vil være på samme gulvnivå som håndballbanen i dagens idrettshall.

 • 1 stort basseng. 12,5 meter bredt og 25 meter langt. 6 svømmebaner. Stupemulighet fra stupebrett fra 1 meters høyde og fra plattform fra 3 meters høyde. Bassenget vil være 4 meter dypt på det dypeste.

 • 1 opplæringsbasseng. 8,5 meter bredt og 12,5 meter langt. Bassenget vil ha bunn som kan heves og senkes slik at dybden kan tilpasses etter behov.

 • 1 squashrom.

 • 1 spinningrom på 60 kvadratmeter med plass til 20 sykler.

 • 1 styrkerom på 100 kvadratmeter.

 • Garderober, dusj, badstue og mer.

3. etasje (hovedinngang)

Området utenfor og rundt flerbrukshuset vil bli fylt opp slik at hovedinngangen blir i denne etasjen, altså en etasje over dagens hovedinngang til Leksvikhallen.

 • Bibliotek.

 • Vrimleareal.

 • Hovedkjøkken og kiosk.

 • Aktivitetssal med en 14,5 til 15 meter bred scene og uttrekkbart amfi med 260 sitteplasser. Scenen vil være på samme nivå som salen for øvrig. Salen er tenkt til både kulturelle aktiviteter som konserter, men kan også benyttes til danseøving og annet.

 • Garderober, sminkerom og backstagefasiliteter.

 • Lokaler til ungdomsklubb.

4. etasje

 • Vrimleareal.

 • Inngang til aktivitetssal når amfiet er trukket ut.

 • Øvingsrom for kulturskolen.

 • Garderobe, toalett med mer.

 • Utsikt ned mot biblioteket.

Flerbrukshuset slik det kan bli seende ut. På illustrasjonen ser man nordover i retning Heisand. Foto: Letnes arkitektkontor AS
Sokkeletasjen på flerbrukshuset. Her er to svømmebasseng, garderober, squasbane, spinningrom og styrketreningsrom. Denne etasjen er på nivå med gulvet i dagens idrettshall, som vises øverst til høyre. Foto: Letnes arkitektkontor AS
1. etasje i flerbrukshuset. Hovedinngangen vises omtrent midt på veggen nederst i bildet. Området utenfor bygget vil bli fylt opp. Det brune gulvet til venstre er flerbrukssalen. På denne illustrasjonen er ikke amfiet trukket ut. Til høyre for flerbrukssalen er biblioteket. Øverst ser man ned på bassenget som ligger i sokkeletasjen. Foto: Letnes arkitektkontor AS
2. etasje som er toppetasjen på flerbrukshuset. Til venstre er flerbrukssalen med plass til 260 personer i det uttrekkbare amfiet. Gulvnivået på flerbrukssalen er i 1. etasje. Til høyre for flerbrukssalen ser man ned på biblioteket i 1. etasje. Rommene rundt langs siden av bygget er øvingsrom for kulturskolen. Foto: Letnes arkitektkontor AS