Sigurd Dahlen på Oksvoll har lånt ut bildet. Han opplyser om at de eldste på bildet gikk ut av Val skole i 1937, de yngste i 1940. Bildet må med andre ord være tatt i første halvdel av 1930-tallet. Første rekke f.v.: Dagmar Ness, Åse Oksvoll, Dagmar Tørum, Mary Tørum, Gunvor Steinvik, Sigrun Sørensen, Dagrun Ottesen, Mia Breitæg, Signe Nergård, Sofie Oksvoll og Ingjerd Krokmyrdal. Andre rekke f.v.: Johan Sørensen, Johan Valstad, Edmund Johansen, Rangfrid Buvik, Bergljot Oksvoll, Solveig Melum, Kolfrid Tørum, Linda Rosø, Nelly Nergård, Hjørdis Kråkvik, Edel Gangstø og Alfred Kråkvik. Tredje rekke f.v.: Sverre Sand, Leif Sand (med grå dress), Reidar Standahl, lærer Klara Breitæg, lærer Hans Krokmyrdahl, Sigurd Dahlen, Jørund Sivertsen, Egil Standahl, Yngvar Grøtan og Asbjørn Tørum. Fjerde rekke f.v.: Bjarne Kråkvik, Arvid Haugen, Harald Standahl, Albert Sand, Ludvik Rosø. Tor Kråkvik, Jon Breitæg, Kåre Haugen, Bård Vahl, Bjarne Schjølberg, Konrad Grøtan, Petter Dahlen og Christian Haugen. Sigurd Dahlen legger til at Christian Haugen på bildet var med på en båt som ble torpedert i Atlanterhavet i 1939. Dette var hans første og siste reise utaskjærs - han kom aldri mer tilbake. Harald Standahl, som også er å se på bildet, ble drept under et tysk flyangrep mot fiskerflåten i Høybakken.