Eksportkvantum for fersk laks i uke 29 enda på 12 758 tonn, en nedgang på 3,9 prosent fra ei uke tidligere, då eksportkvantumet var 13 277 tonn.

I uke 29 ble det eksportert 1 033 tonn frossen laks og prisen var 35,10 kr/kg.