Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH har i disse dager sendt ut en e-post til landets medier. Her oppfordres media til å unngå negative fremstillinger av fuglearten.

Hver sommer skaper nemlig måkene overskrifter i norske medier. Ofte får konflikten mellom måse og  mennesker beskrivelsen "måketerror".

- Artikler som fremstiller måsenes beskyttelse av unger som "terror", kan ha en svært skadelig effekt, da det legges opp til et meningsløst hat mot fugler som bare tar vare på ungene sine, skriver NOAH i e-posten.

Mat måsene

NOAH kommer med en oppfordring om at man bør vise forståelse og toleranse for måkenes helt naturlige adferd, og godta deres aktivitet den korte tida hekkingen varer. De viser også til gode resultater ved mating.

- Folk som mater måser erfarer ofte at måsenes forsvarsadferd forsvinner, da måsene fort skjønner hvem som vil dem vel og kjenner igjen folk på lang avstand. Mating er en enkel måte å få måsene til å bli trygge og forstå at man ikke vil dem og ungene deres noe vondt.