Ved tredje gangs behandling vedtok komite for næring, drift og kultur i desember 2000 at tidligere Rådhusgata gis navnene Idrettsveien, Hedvig Lindenows gate, Regitze Geddes gate og Odins vei. Det fordi reguleringsplan for Brekstad sentrum deler opp det som før var Rådhusgata i fire parseller.

Krever møte

- Når oppsitterne ser seg tjent med navnet Gamle Rådhusgata, bør mye telle for det, sier Bjørg Solbakk, beboer i Rådhusgata. Hun startet en underskriftskampanje der beboerne krever et møte med kommunen. Brev med underskrifter og krav om begrunnelse for vedtaket ble sendt 29. januar 2001. Men kommunen har enda ikke gitt noe svar på henvendelsen. I saksutredningen til komitemøte i næring, drift og kultur foreslås det i vedtaket at beboerne skal tilskrives umiddelbart. - Det er meget klandreverdig at det ikke gis respons på henvendelsen. I det minste kunne vi ha fått en bekreftelse på at kommunen har mottatt brevet, sier hun.

RETT VEI:Bjørg Solbakk mener det er urimelig at det som hun mener er en gate skal ha fire navn.