27. juni vedtok planutvalget i Ørland kommune et forslag fra Grøntvedt Pelagic til en reguleringsplan for Uthaug havn. Planen legger til rette for industri ved havna. Industriplanene har vekket stor motstand hos lokalbefolkningen. Uthaugsingene har blant annet opprettet ei aksjonsgruppe og samlet inn flere hundre underskrifter mot planene.

Da Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) ble erklært inhabil på fredag, ante motstanderne nytt håp. Under planutvalget torsdag skal politikerne på nytt si sin mening om forslagene.

Ber om at planene legges på is

Aksjonsgruppa mener politikerne bør legge forslagene på is. Motstanderne har før planutvalget torsdag hentet fram et alternativ som Ørland kommune vurderte i 2008. Da presenterte Rambøll en plan basert på turisme på Uthaug. Planen beskriver etablering av cirka 75 sjøhus med rundt regnet 100 boenheter inne i havnebassenget. De mener at så lenge man kan bo der, bør det også være fullt mulig å satse på turisme, selv om det er flystøy.

– Vi håper noen legger dette fram som et nytt alternativ i planutvalget, sier Alfhild Ingebrigtsen i aksjonsgruppa.– Ergerlig at ingenting kan tilbys

Onsdag var flere lag og foreninger fra Uthaug-området samlet for å si sin mening. Ørland froskemannsklubb, Uthaug velforening, Uthaug slip & marina, Kjeungen kystlag og kajakklubben mener Uthaug er svært godt egnet til turisme. Samtlige ser for seg at de kan være en del av et større turisttilbud.

– Da butikken og skolen forsvant har havna blitt et naturlig samlingspunkt. Her er det masse besøkende. Det hender ofte at det ikke er nok parkeringsplasser. Det er svært ergerlig at ingenting kan tilbys, sier Egil Utstrand ved Uthaug slip & marina.

Videre mener Utstrand at det bør gjenopprettes en skjellstrand rett vest for brygga. Han mener det er et område som er godt egnet for en rekke aktiviteter som for eksempel skotthyll.Uthaug velforeningUtstrand får bred støtte fra andre aktører som er klar på at Uthaug er en velegnet plass for turisme.Leder i Uthaug velforening, Grete Grøtan, som har et samarbeid med Uthaug slip & marina, forteller at det i disse dager jobbes med å sette ut benker i området. Hun påpeker også at det holdes en rekke arrangementer der.Ørland froskemannsklubbKjetil Johnson i Ørland froskemannsklubb, forteller at det er mye virksomhet hos dem. Johnson mener det allerede foreligger et bra turisttilbud hos ham. Han sier fasilitetene trekker masse dykkere.– Vi trekker mye turisterEspen Kalvå, leder for Kjeungen kystlag, sier at Kjeungskjær fyr allerede er godt besøkt. I sesongen fra mai til september peker han på at det er rundt 600 besøkende. Om Guldteigbrygga, som kystlaget disponerer, forteller han at det er innom rundt 1500 besøkende hvert år, og at de tilbyr mange aktiviteter for barn og unge. – Vi trekker mye turister, forteller Espen Kalvå.