Etter noen ukers arbeid er tre arkitektfirma nå i mål med sine forslag og tanker om hvordan Brekstad skal formes. Skissene skal legge grunnlag for reguleringsplanen som skal ferdigstilles 2014.

De ulike forslagene kan nå ses på Ørland kultursenter etter at de ble lagt fram for offentligheten mandag formiddag. I ettermiddag vil arbeidet presenteres på et folkemøte i store sal.

LES OGSÅ: Hvordan vil du at kystbyen Brekstad skal bli? LES OGSÅ: Rundtur i framtidas kystby LES OGSÅ: Dette var ment som en spøk LES OGSÅ: Visjonen for framtidas Brekstad by

Ørland kommune inviterer nå innbyggerne i Ørland til å komme med innspill før planen skal vedtas av kommunestyret.

Over kan du se noen av tegningene som er laget for å illustrere framtidas Brekstad.