Så langt er tretten leiligheter i det som blir Åfjords første høyhus tinget på. Nå trenger de et par interessenter til, og så er prosjektet i boks.

– Vi har ambisjoner om å gå i gang med bygging i mars, sier investor Geir Tinnen.

Bofellesskap

Tinnen sier denne boformen har kommet for alvor på landsbygda landet over. Denne boformen er godt egnet i bygdesamfunn der «alle kjenner alle». Beboerne lager reglene for bofellesskapet sjøl. Den største gruppen folk som kjøper seg inn i slike gårder er ifølge Tinnen eldre som ønsker å bo lettvint. Låge kostnader til oppvarming, minimalt med krav til vedlikehold og ingen plen som skal klippes. Alle har parkeringplass og leilighetene har store terrasser eller verandaer der beboerne har godt armslag sjøl om det kommer noen sjeler på besøk. – Det er plass til mer enn et rundbord og to stoler, sier Tinnen.

Fritid

Tinnen sier en av hovedfordelene som trekker folk til slike boformer er den sentrale beliggenheten. – Innen en kort radius har beboerne tilgang til alt de trenger av butikker, kommunehus og bussholdeplass hvis de skal reise, sier han.

Eiendomsmegler Torill Sneve sier en av hovedargumentene til dem som kjøper seg inn i slike høghus er at de kjøper seg mer fritid. De får alle fordeler som folk i byen har, men bor fremdeles på landet. Hun framhever også de gode planløsningene og utsikten mot sjøen.

Hett marked

Sneve sier det er en utbredt misoppfatning at slike prosjekter bidrar til å skape overskudd av eneboliger på det lokale markedet. For det første er det ikke alle kjøperne som har bolig fra Åfjord, og følgelig har de ingen enebolig å selge på det lokale markedet. For det andre er etterspørselen etter boliger stor. Forleden gikk en bolig med prisantydning til 1 790 000 kroner til 1 970 000 kroner. Tinnne sier en bolig i Stordalen ble solgt under en av visningene. Det er mange på jakt etter hus.

– En kollega av meg sa nylig at Åfjord koker, forteller Sneve.