Leksvik IL, skiavdelingen, har søkt om 100 000 kroner i tilskudd fra Leksvik kommunes næringsfond. Pengene er tenkt brukt til å videreutvikle elitesatsingen på seniornivå. Eventuell støtte fra næringsfondet vil hovedsakelig bli brukt til å engasjere kompetanse og ressurser innen treningsoppfølging, koordinering og helse- og testtjenester.

Vil til VM

Leksvik IL Elite består av brødrene Kristian og Anders Tettli Rennemo, Ole Marius Bach og Andreas Myran Steen.

Et mål for elitesatsingen har vært VM-deltakelse i Falun i 2015. Etter Kristian Tettli Rennemos resultater på Beitostølen i helga er det et realistisk mål dersom leksvikløperen fortsetter å levere topplasseringer i renn fremover.

Positiv til satsingen

Rådmannen  synes det er positivt at det satses i langrennsmiljøet i kommunen, og han mener denne satsingen har reklameverdi for Leksvik kommune. Han mener imidlertid at retningslinjene som er gitt for næringsfondet ikke tilsier at søknaden fra Leksvik IL faller innenfor disse. Rådmann innstiller derfor overfor formannskapet at søknaden avslås. Formannskapet skal ta stilling til saken i sitt møte torsdag.