Det var Sturla Leth-Olsen som for en del år tilbake fant de uanselige tegningene på en bergvegg en dag han var ute for å studere floraen i området. I går åpnet Bjugn Bygdatun det nye feltet for guidede turer. Turopplegget er satt sammen av fylkesarkeolog Kristian Pettersen og elevene. Arkeologen har hatt med seg Stein Ekseth, Reidar Holden, Sturla Leth- Olsen og Hege Aannø Kraft rundt om på flere steder på Fosen. På ferden har de fått med seg flere besøk på steder der våre forfedre har etterlatt seg spor.

Landheving

Spaserturen fra bygdatunet Mølnargården og fram til berghelleren er på temmelig nøyaktig tusen meter. På turen oppover får tilskuerne ei innføring i historia til landskapet og menneskene som bodde i det i tida etter at det begynte å heve seg da tyngden av ismassene smeltet bort. På en kolle med flott utsikt over fjorden stopper følget opp. Hege Aanø Kraft peker ut travbanen på den andre sida av fjorden og forteller litt om menneskenes gjøren og laden for 4000 år sia. Deres levesett var ikke så ulikt det eskimoer levde inntil til de møtte den kvite mann.

Sturlafeltet

Gjennom våt myr og terreng som ikke egner seg for joggesko blir gjestene så ledet fram til bergveggen med skribleriene. Her kan en med litt tålmodighet skimte noen menneskelignende figurer og en elg. Sistnevnte dyr var like populært blant datidas jegere som våre. I motsetning til elgen inne på Gjølga er denne i sin helhet fargelagt. Fylkesarkeologen har ingen naturlig forklaring på at de her ikke bare nøyde seg med et omriss.

- Kanskje skyldes det rett og slett at de hadde rikelig med oker, foreslår han.