Fosna-Folket skrev i tirsdagens papirutgave om beboeren i Steinsdalen, som to ganger satte opp garasje-påbygg uten tillatelse. Saken har vart i hele 16 år, med søknader, avslag, ettergodkjenning og rettssak. Striden har handlet om bygging av to garasjer på egen eiendom, som til slutt ble godkjent i mindre omfang. Vedkommende hadde da tidligere bygget ulovlig på tomta. Etter at garasjene ble godkjent, har eieren to ganger satt opp et ulovlig påbygg på den ene garasjen. Det siste forholdet ble oppdaget i vår.

Hovedutvalget for Utvikling og Miljø besluttet onsdag å bøtelegge forholdene. De har ilagt mannen tvangsmulkt på 50.000 kroner. Den må betales innen fire uker. Hvis påbygget ikke rives før 1. november, venter nye bøter på 40.000 kroner. Deretter kommer påfølgende dagbøter på 1.000 kroner. Julla Engan er leder i hovedutvalget. Hun sier bøtene sender et viktig signal til omverdenen.

- Denne saken har kostet Osen kommune svært mange arbeidstimer, som burde vært brukt på andre ting. Saken viser manglende respekt for gjeldende regler. De høye bøtesummene signaliserer at dette ikke blir tolerert av kommunen. Reglene er like for alle, påpeker Julla Engan.