Legevaktsamarbeidet med Ørland og Bjugn har vart i fire år.

Store mangler

Ordførerkandidaten for Åfjord Høyre, Håkan Berdahl, sier samarbeidet har fungert brukbart. Likevel mener han ordninga har store mangler, både med tanke på pasientenes behov og kostnader.

- Pasienter har utvilsomt blitt godt mottatt ved Fosen Legevakt på Brekstad. Det som derimot blir ei belastning, er når pasienten videresendes til St. Olavs hospital i Trondheim. Jeg har selv erfart dette, og ser at omveien blir svært lang via Ørlandet, påpeker Berdahl. Han sier fire til fem timers reisetid ikke er uvanlig før man har kommet til Trondheim. Et samarbeid der pasientene i så fall sendes via Vanvikan, mener Berdahl er ei langt bedre løsning.

- Dette betyr at pasienten blir bedre ivaretatt, noe som er førsteprioritet. Samtidig sparer man kostnader ved mindre reising. Åfjord Høyre vil derfor jobbe for at kommunen inngår legevaktsamarbeid med Rissa og Leksvik, fortsetter ordførerkandidaten.

Felles

Videre ønsker Åfjord Høyre at legetjenesten i Vanvikan legges under Fosen DMS.

- Vi vil dermed få en felles legevakt for hele Fosen. Pasienter fra Åfjord bør da primært få bruke kontoret i Vanvikan, mens de i enkelte tilfeller nok bør sendes til Fosen DMS på Brekstad for observasjon. Denne ordninga må i så fall tas opp i Fosen Regionråd, sier Berdahl.

St. Olavs Hospital

Åfjord Høyre vil også at St. Olavs Hospital i Trondheim blir primærsykehus for Åfjord.

- Reisetida blir kortere, i forhold til å dra til Orkdalen. Det blir bedre ikke bare for pasienten, men også for pårørende som kommer på besøk. Med Åfjord Høyre som styrende politisk organ, vil det bli gjort henvendelse til Helse Midt-Norge angående dette, avslutter Håkan Berdahl.