At enkelte staværinger synes det er vemodig at herredshuset fikk en såpass ublid skjebne er forståelig. Flytter vi oss til dagens rådhus i Rissa derimot, vil vi tro at enkelte trakk et lettelsens sukk når maskinene hadde sørget for at bygget i sentrum av Stadsbygd var historie. Det vil være en overdrivelse å hevde at herredshuset var en arkitektonisk perle, eller et monumentalt bygg. Bygd like etter krigen, var det nøkternhet som preget både materialvalg og utforming. Når det er sagt, så er ikke rådhuset i Rissa heller en fryd for øye eller sjel. Med innlagte "skyteskår" i fasaden og festningspreg, så var kanskje det gamle herredshuset lettere tilgjengelig for de det skulle betjene?

Fugl Føniks

Hovde Gård, eller husmorskolen som det vel er bedre kjent som, er en gammel og ærverdig eiendom ved Brekstad. Dens skjebne var også uviss etter at fylkeskommunen ikke lengre hadde behov for lokalene. Mange ville nok sagt at det enkleste også her ville vært å jevne det hele med jorden.

Den gang ei. Løsningen var å selge eiendommen. Verken kommune eller fylkeskommune hadde behov for lokalene. Nå har Grøntvedt Invest AS, den nye eieren, investert store summer i renovering av den gamle bygningsmassen, noe bygging av nytt og forskjønning av utearealene. Kanskje er det en dristig satsing, særlig sett i lys av finanskrisen. For kommunen og fylkeskommunen derimot bør det private initiativet i dette tilfellet hilses velkommen. Hovde Gård har fått tilbake sin fordums prakt, og vel så det!