Enkelte fryktet til og med at Rissa skulle få et slags rasisme-stempel på seg. Det ville etter alt å dømme vært både synd og urettferdig. Sannheten er heller at Rissa på mange måter er åpnere for nye impulser og fremmede enn mange andre lokalsamfunn. Skipsbyggingen på Kvithyll har blant annet i lang tid ført til at mennesker fra ulike kulturer har arbeidet i Rissa. Arbeidsinnvandring er et velkjent fenomen for kommunen.

Nå skal Rissa kommune gå en ny runde vedrørende asylmottak. Det skjer etter at Norsk Mottaksdrift gjør et nytt forsøk på å få etablert et mottak i kommunen. Søknaden denne gang er i store trekk en blåkopi av den som ble lagt fram i fjor.

Det var flere grunner til at den forrige debatten om asylmottak i kommunen ble opphetet. Lanseringen av planene var preget av hastverk, slik at en del "innfødte" rissværinger nok følte at selve ideen ikke fikk tid til å modnes. Denne gang bør ikke følelsen av å bli overrumplet prege reaksjonene. Også Rissa kommune har nå en god mulighet til å vurdere bedre både positive og mulige negative effekter av et mottak. Kommunen kan også stille fornuftige krav til selskapet som ønsker å drive mottak i Rissa.

Med en solid drift, der fokus settes på asylsøkernes problemer og behov, vil en slik gruppe også være en ressurs for omgivelsene. Vi vet også utmerket godt at alle lokalsamfunn må takle problemer, uten at de har gitt tak over hodet til flyktninger eller asylsøkere!