Den ene felte ei rådyrgeit - og den andre et rådyrkje.

-Jakten på rådyrbukk åpnet 10. august, mens geit og kje er fredet, sier lensmann Hallgeir Stjern. Jegerne tok selv kontakt med politiet og erkjente blunderen.

-Ifølge viltloven er det i disse tilfellene utvist uaktsomhet. Begge må påregne en straffereaksjon. Vi ber generelt om at jegere gjør en ekstra vurdering av hvilket dyr de har i sikte - og forsikrer seg om at det er lovlig vilt før de avfyrer skudd, sier Hallgeir Stjern.