I siste uke i mars arrangerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene Ørland og Bjugn tur til Skottland hvor en skal besøke ti overnattingsbedrifter, virksomheter som bed and breakfast-tilbud og selvhusholdning. Kulturbegivenheter og annet står også på programmet, alt som en inspirasjon for å utvikle enkle og rimelige overnattingstilbud i Ørland og Bjugn.

- Vi har sendt ut tilbud til de vi mener kan være mest interessert. Og en del gårdbrukere, sier Ragnar Jenssen i Ørland kommune som styrer prosjektet sammen med landbrukskontoret for Ørland og Bjugn.

Målgruppene er personer i Ørland og Bjugn som allerede har satt i gang et overnattingstilbud, eller har planer om å etablere om å etablere en sånn virksomhet.

Turen er et spleiselag mellom fylkesmannen og kommunene, i tillegg til at det er en egenandel.