foto
– Det kan til tider være en krevende øvelse å skulle følge med på alle områder, sier styreren. Foto: Snorre Berg

Lise (64) begynte som pedagog som 25-åring. Nå slutter hun som styrer etter 40 år på samme arbeidsplass