Fylkesmannen pålegger fabrikken å stanse: – Slik testkjøring er å anse som ulovlig