Frp lovet halvering av bomtakstene. Nå åpner fylket for å forlenge innkrevingsperioden