Selger nes etter seks år: – Grunnlaget for videre drift for dårlig