Svært få bruker annen sikring enn PIN-koden for å beskytte innholdet på telefonen.

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Telenor. Nordmenn over 18 år er spurt.

Fire prosent svarer at de har mistet telefonen i løpet av det siste året. Det kan det bety at så mange som 150 000 telefoner var på vidvanke i 2010.

Dårlig sikret

Selv om mange nordmenn mister eller blir frastjålet mobilen, er vi ikke så nøye med å sikre innholdet. Bare én av ti har ekstra kodelås, som slår seg på automatisk når telefonen ligger ubrukt i noen minutter. To av ti har til og med slått av PIN-koden på SIM-kortet og lar telefonen være helt uten beskyttelse.

– Dette er dårlig nytt for sikkerheten til norske bedrifter. Smarttelefoner er blitt en håndholdt datamaskin med sensitiv informasjon om kunder og egen virksomhet, tilgjengelig via for eksempel e-post eller applikasjoner, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

– Den største sikkerhetsrisikoen er at telefonene mistes og ikke er godt nok sikret. Det er det altfor få som har tatt inn over seg, sier han.

Smarttelefonene utgjorde halvparten av telefonsalget i 2010. Rundt 1,5 millioner nordmenn har nå en smarttelefon, ifølge anslag fra Telenor-selskapet SmartPhones Telecom.

– Verdien av en telefon har forflytter seg fra selve telefonen til innholdet på telefonen og den informasjonen man kan få tilgang til. Bedriftenes brannmurer har fått en stor utfordring i at stadig flere kan ta med så å si hele bedriften i lommen og spasere ut døra, sier Foss.

Kan fjernslette

Hvis du er så uheldig at du mistet telefonen, er arbeidsgiveren din svært interessert i at jobbdokumenter, kontrakter og kundeinformasjon ikke havner i hendene på uvedkommende.

Derfor har teleselskapene nå begynt å tilby såkalte ''kill pill''-applikasjoner for smarttelefonene som kan benyttes til å slette innhold og låse telefoner som er mistet.

– Innholdet på smarttelefoner kan slettes selv om du ikke lenger har telefonen. Dette skjer ved at en instruks om sletting sendes til en applikasjon i telefonen, sier Stein Tømmer i SmartPhones Telecom, som er produsent og underleverandør av tjenesten Mobil Kontroll fra Telenor.

Bare syv prosent har mulighet til å få fjernslettet innholdet på mobiltelefonen, ifølge undersøkelsen.

Applikasjonen ''lytter'' hele tiden etter kommandoer fra tjenesten. I noen tilfeller benyttes også tekstmelding som kommunikasjonskanal for slettesignal.

– I tillegg kan applikasjonen benyttes til å sende ut felles oppsett og oppgraderinger av alle smarttelefoner. På denne måten kan man samkjøre og få kontroll over alle smarttelefoner i bedriften, sier Stein Tømmer.

FAKTA:

  • Oslo-folk mister klart flest mobiltelefoner. 43 prosent svarer at de har mistet mobilen én eller flere ganger. Trøndere mister færrest. Bare 17 prosent av trønderne har mistet mobilen. (Kilde: Norstat)

  • 84 prosent av nordmenn over 50 år har aldri mistet telefonen. 58 prosent av de under 30 sier det samme. (Kilde: Norstat)

  • Innholdet kan slettes ved hjelp av Mobil Kontroll eller lignende løsninger.

  • Ekstra passord-/kodebeskyttelse finner du som regel under ''Innstillinger''.