- Tilbakemeldingene er tillitsvekkende. Ingen ting går til administrasjonskostnader, pengene går rett til de som er brukerne. Og Fosengaven er flink til å vise resultatene, sa ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland da han tirsdag overrakte en sjekk på 10.000 kroner til Fosengavens initiativtaker Geir Yngve Hovde.

Stiftelse på frivillig basis

Beløpet dekker kostnadene med å forsyne nok en landsby i det afrikanske landet med en varig brønn som sikrer innbyggerne tilgang til rent drikkevann hele året. Brønnen som finansieres bygges av Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation, en stiftelse som på frivillig basis sørger for å bygge brønner samt bygger og rehabiliterer skoler i Malawi.

Mannen bak stiftelsen, pensjonisten Ola Grønn-Hagen, besøkte Ørland høsten 2015 i forbindelse med innsamlingen i regi av Fosengaven. Under et arrangement ved Ørland kultursenter fortalte han og viste hvordan drikkevannsbrønnene bygges.

Nærmer seg 30 Fosen-brønner

- Jeg hadde kanskje håpet på 2000 – 3000 kroner fra kommunen, sa Geir Yngve Hovde da han mottok sjekken på 10.000 kroner fra ordfører Myrvold. Innsamlingen i Fosen for ett år siden resulterte i 21 brønner, og med bidraget fra Ørland kommune nærmer Fosengaven seg snart 30 brønner totalt.

- Det er fint å kunne støtte en aksjon som har tilhørighet hos oss på Fosen, la Myrvold til. Gaven betyr at det i løpet av neste år bygges en brønn som får en plakett med kommunens navn og kommunevåpen. - Det er fint at Ørland på denne måten kan få et fotavtrykk i Malawi, mener ordføreren.

Utfordrer andre Fosen-kommuner

Geir Yngve Hovde strålte over bidraget fra kommunen, og forteller at han er imponert over bidragene som kommer inn til formålet.- Noen har bidratt med midler til en brønn til minne om sin far. Andre har bidratt med en brønn i navnet til sine barnebarn, i forståelse med barnebarna, forteller Hovde. - Jeg vil gjerne utfordre andre kommuner på Fosen til også å bidra til at flere innbyggere på landsbygda i Malawi får tilgang til rent drikkevann, avslutter ordfører Tom Myrvold.