Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert 64 kommuners redegjørelser om likestilling for 2007. Bare en tredel, 18 kommuner, har levert en godkjent redegjørelse. 26 har fått godkjent, til tross for mangelfull rapport, mens 20 leverte redegjørelse som var for dårlig til å bli godkjent.

Det er Kommunal Rapport som melder om dette.

Kommunene Ringsaker, Porsgrunn, Flekkefjord, Austevoll, Lærdal og Surnadal blir for andre år på rad meldt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Det er fordi disse kommunene blir meldt har slurvet med redegjørelsen for hvordan det står til med likestilling.

Ifølge NTB kan det ende med tvangsmulkt hvis de ikke skjerper seg. Bjugn var også i samme situasjon, men slipper foreløpig unna fordi kommunen har lovet bot og bedring.

Undersøkelsen viser også at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i kommunene økte med 0,6 prosent, stikk i strid med alle målsettinger.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 8,6 prosent mindre enn menn. I arbeidslivet som helhet er forskjellen 16 prosent.

Undersøkelsen viser at kommuner som har et bevisst forhold til likelønn, klarer å rette opp skjevheter, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i sin rapport.